top of page

Velkommen til fantastiske 

KVIKNE KIRKE

Dersom du er interessert i å se en av landets fineste altertavler, og ei kirke med rik innvendig dekor, må du ta turen innom Kvikne kirke, som er ei korskirke i tømmer.

Kvikne kirke fra 1654 er en laftet tømmerkirke med utvendig tjærebredd stående panel. Tidligere sto det en stavkirke her, men da det ble anlagt kobberverk på stedet i 1632, ble den gamle kirken etter hvert for liten og ble erstattet av en ny og større kirke. Oppsynsmann ved kobberverket, Knud Mortensen, var byggmester.

Kvikne kirke er en korskirke med korte tverrarmer og takrytter over midten. På 1700-tallet ble det bygd sakristi bak koret mot øst og våpenhus mot vest. Kirken er uvanlig godt bevart og forholdsvis uendret både utvendig og innvendig. Det er stort sett bare sakristiet og våpenhuset som er tilført etter at kirken ble bygget, og i interiøret er det meste autentisk, bortsett fra rankedekoren på tømmerveggene som er malt på 1730-tallet.

Altertavlen i tre etasjer fra 1663 har et tradisjonelt bildeprogram med Nattverden nederst, Korsfestelsen i midten og en skulptur av Kristus øverst. Prekestolen er mangekantet og rikt utskåret. Både den og flere av de dekorerte benkene er antagelig fra byggetiden, laget av Jørgen Snedker og med skårne dekorasjoner av Johan Bilthugger.

Kvikne kirke ferdig 7_9
Kvikne kirke ferdig 7_10
Kvikne kirke ferdig 7_17
Kvikne kirke ferdig 4
Kvikne kirke ferdig 3
Kvikne kirke ferdig 7_2
bottom of page