top of page
5.jpg

6 fjellturer for familien

Tynset er en naturperle, og på grunn av det snille terrenget er det enkelt å komme seg ut for å se

naturen fra sin beste side. Disse seks turene passer godt for både barn og foreldre. Her kan du gå i urørt natur, komme tett på fjellets flora og dyreliv, og finne flere av de beste utsiktspunktene som

Tynset har å by på.

Ruv i Forollhogna nasjonalpark: Lengst nord i Tynset kommune finner du Kvikne og

Forollhogna nasjonalpark. Dette området byr på urørt fjellandskap og et rikt dyreliv. Turen inn til Ruv gir god utsikt, og informasjon om nærområdet, med muligheter for å fortsette turen lenger inn i fjellet eller stoppe opp for å fiske. Stien er godt merket og enkel å nå med bil, noe som gjør at turen passer spesielt godt for familier. Bompengeavgift kreves. 

Gråvola: Gråvola ligger midt i Savalen, og gir deg utsikt helt til Rondane Nasjonalpark i

Gudbrandsdalen. Stien er lett å følge, og startpunktet for turen ligger enkelt tilgjengelig med bil. Med sine 8km tur-retur passer denne turen spesielt godt for familier som liker lengre turer.

Måna: Måna er en liten topp som ligger rett utenfor Tynset sentrum. Toppen er den perfekte turen for små barn, og et godt eksempel på at man ikke trenger å dra langt for å nyte naturen Tynset har å by på. Startpunktet for turen ligger ved ei seter. Herfra er det ca. 2km til toppen på en godt merket sti med slak stigning. Bompengeavgift kreves. 

Finnstadkletten: Finnstadkletten er en enkel tur som gir god mosjon for store og små. Stien er bratt, men turen til toppen er ikke lang. Her kan familien nyte matpakka mens dere ser Brydalen fra sin beste side, og la dere sjarmere av hva fjellheimen i Nord-Østerdal kan vise frem. 

Tronkalven: Tronfjell er fjellet som ruver over Tynset, og ved siden av den ligger Tronkalven. Dette

er en fin tur som passer barn i barneskolealder så vel som de voksne som følger med. Pakk sekken og spis en god niste på toppen, for her vil man kunne nyte synet av både Tylldalen og Tynset. 

Fåsten: Fåsten ligger nær Tynset sentrum, og er en favoritt blant lokale innbyggere. Hit er det mange stier som fører, noe som betyr at det er mulig å lage en fin runde hvis man velger forskjellige veier på

tur opp og tur ned. Toppen gir dere dessuten en nydelig utsikt mot både Tynset og Alvdal, som må sies å være spesielt vakker med kveldsmat og solnedgang. 

Toppturer

Hvert år arrangerer Tynset turlag topptrim der det oppfordres til å utforske et utvalg av Nord-Østerdalens mange vakre topper. Man kan melde seg på via appen Turtrim for å samle poeng og få alle turene på mobilen med GPS. 
Kart over fysak-toppene kan hentes på biblioteket.

I år ligger ingen av toppene i sårbare villreinområder. Alle toppene er derfor tilgjengelige fra og med 1. juni til og med 30. september. Vær obs på at enkelte av veiene som går inn til toppene vil være stengte frem til begynnelsen av juni.

Gå inn på tynset turlag for å se oversikt over toppene.

Vær obs på at to av toppene ligger i sårbare villrein-områder. Disse bør kun besøkes etter kalving og før begynnelsen på jaktsesongen 15. juni til 15. august. Dette gjelder Eventjønnhøa og Volkampen.

Utforsk spor fra siste istid

Naturlandskapet på Ripan naturreservat ble utformet under siste istid. Ved å følge en av de mange turstiene inn i området vil man kunne se et mangfold av spor etter isbreene, og den store bredemte sjøen, Nedre Glomsjø, som lå over Nord-Østerdalen da isen var i ferd med å smelte ned. Blant annet kan man utforske dødisterrenget bestående av karakteristiske dødisgroper, isranddelta og terrasser, eller vandre langs strandkanten som ble etterlatt etter Nedre Glomsjø. Gå til informasjon om Nedre Glomsjø.

På Ripan finnes det mange infotavler som gjør det lettere å utforske istidssporene. Om man ønsker enda mer informasjon, så kan biblioteket på Tynset være til hjelp.
Gå til informasjon om Ripan

Det er å anbefale å gå inn i Ripan fra Auma. Her vil man komme til Aumafalla, som er et tydelig hogg i naturen. I dette området vil man finne spesielt tydelige spor etter siste istid.

 

Sjekk også ut Tynset Turlag sine nettsider for flere turer: Gå til informasjon om Tynset turlag.

6.jpg

Populære fjellturer

I området i og rundt Tynset er det mange flotte turmuligheter. Her har vi anbefalt noen av de mest populære turene.

Ripan: Ripan er kanskje det mest populært turområdet i Tynset. Området er et fredet kvartærgeologisk område som viser spor etter istiden. Informasjonstavle er satt opp ved parkeringsplassen. Dette er et område med mange turmuligheter på sommeren. Stiene er tørre og lett å gå. Turlaget slådder stien om Riptjønna og en tverrforbindelse av denne stien på vinteren. Disse er markert som svarte stier på kartet. Ned mot Auma ligger Auma Fallet. Geologer mener dette fenomenet er fra siste istid og er ca. 9000 år gammelt. Dette ligger på grensen mellom Tynset og Alvdal kommuner og er tilgjengelig både fra Auma og Ripan området. Dersom du oppsøker Auma Fallet, husk å vær forsiktig.

Ripanområdet ligger 5 km fra rundkjøringa ved Tjønnmosenteret mot Tylldalen med parkeringsplass på høyre side.

Se kart over Ripan

 

Fåsten: Fåsten rager 775 m.o.h. På Fåsten er det første funnet av Kromitt (Kromjernstein) i Norge gjort. Informasjon om dette finnes på tavle ved seterveien oppover mot Bondåsen. Den mest brukte stien tar av fra Smågardan (Gamle Alvdalsvei). Starten ligger ved bommen og er merket med skilt. Etter ca. 470 meter tar du av til høyre, for å komme til toppen. Hele turen opp er på 1,3 km. Dersom du går ned fra toppen på motsatt side kommer du til seterveien som du kan følge ned til startpunktet, eller ta av til venstre i venstresvingen nedenfor Storvangliveikrysset og følge denne stien tilbake til utgangspunktet.

For å komme dit kjører du riksvei 3 sørvestover mot Alvdal i ca. 3,6 km. fra Motrøkrysset før du tar opp til høyre. I første veikryss tar du til høyre og parkerer på passende sted. Turstien tar av etter bommen. Alternativt kan du isteden kjøre videre rett fram i siste veikryss og seterveien oppover (Bomvei). Der stien til Fåsten tar av fra seterveien er det parkeringsmuligheter og informasjonstavle om Fåsten. Med sykkel kan du sykle gjennom Smågardene etter den gamle Alvdalsveien fram til du ser skilt som viser stien mot Fåsten.

Se kart over Fåsten

 

Midthø: Midthø stikker 1010 m.o.h. og ligger ovenfor Røstvangen gruver. Stien starter ved Røstvangen og følger i hovedsak den gamle taubenetraseen opp. Stien er på partier ganske bratt. Både på Røstvangen og ved gruvene lenger oppe på fjellet er det satt opp informasjon om tidligere virksomhet og bygninger som ble satt opp i forbindelse med gruvedriften. Turen kan forlenges ved å følge stien som går ned til Gløtlivangene og videre følge seterveien ned til Røstvangen. Denne turen er på 8-9 km.

For å komme dit kjører du rv. 3 mot Kvikne i 22,6 km fra Motrøkrysset før du tar til venstre mot Nytrøa. Herfra går det privat vei (bomvei) inntil parkeringen på Røstvangen.

Se kart over Midthø

 

Finstadkletten: Finstadkletten ligger sør i Brydalen og toppen stikker 981 m.o.h. Det er flott utsikt fra toppen, men det er en noe krevende oppstigning til toppen. Turen opp er ca. 2,5 km lang. På turen kan du ta en omvei om Limstenshammeren. Turen om Limstenshammeren er merket med rødt på trær og steiner. Det er skiltet der den tar av. Denne stien tar av ganske langt nede og kommer inn igjen lenger oppe.

Du kommer dit ved å ta av fra Telnesvein mot Brydalen og kjøre etter fylkesveien gjennom Brydalen. Det er 19,8 km fra Telnesveien til parkeringsplassen rett over for et grustak. Stien starter like sør for grustaket.

Se kart over Finstadkletten

 

Måna: Fra Måna er det flott utsikt mot Tynset og Vingelen. Toppen stikker 973 m.o.h. Det er lett atkomst til toppen fra Månvangene. Toppen kan nåes etter 2 forskjellige ruter. Enten rett opp mot toppen eller ved å gå opp til høyre for den siste setervangen.

Du kjører fylkesveien mot Telneset og tar av til høyre opp en privat bomvei til Månvangene. Avkjørselen fra fylkesveien til Månvangene er skiltet med turlagskilt. Parker på merket parkeringsplass på Månvangene.

Se kart over Måna

 

Skarpåsen: Du følger en godt merket sti fra startpunktet ved Moan veien. Du kommer opp til en rasteplass med svært god utsikt over Tynset sentrum. Det er muligheter for å fortsette turen noe videre innover. Skarpåsen ligger på 846 m. o. h.

For å komme dit kjører du 1,5 km fra Motrøkrysset mot Moan. Her kan du parkere på venstre side der stien starter.

Se kart over Skarpåsen

 

Gråvola: Gråvola ligger på Åsan og stikker 1036 m.o.h. Det er merket sti fra Volsvangan og fra Slettenget langs Gammelallmannveien mot Vingelsåsen Det er flere bløte partier på stien. Det er ca. 3,5 km og 200 høydemeter fra Volsvangan til toppen. Det kjøres løyper hit på vinteren.

Det er mest naturlig å parkere ved Volsvangen. Hit er det flere atkoms muligheter, da det er et godt utbygd privat veisystem i området. Alle veiene er bomveier. Du kan f.eks. kjøre inn fra fv. 30 (skiltet), fra Utby eller fra rv. 3.

Se kart over Gråvola

Kommern: Kjør Rv 30 gjennom Tylldalen. Ta av østover opp til Rivdalen fra Rv30 sør i bygda. En km fra veien finner du bomkassa, og etter ytterligere ca. fire km tar du av til høyre til Nysetra. Her parkerer du. Fra parkeringsplassen kan du se den store varden på toppen på Kommern. Følg traktorvegen merket Pilgrimsled og natursti. Stien er delvis merket med røde og kvite band. Etter at du er kommet opp på snaufjellet, skal du ta stien som tar av til venstre. Denne er ikke merket av på kartet. Den tar av ved et myrdrag/bekkeleie. Stien går mellom Kommern og Kommertjønna. Kommern på høyre hånd. Stien går opp på Kommern fra nord. Kommern er så bratt i sør at det neppe er å anbefale å gå denne snareste vegen mot toppen, sjøl om det er fullt mulig. Det er mye stein den siste biten. Godt fottøy er derfor å anbefale. Men generelt er det fin sti hele turen, som totalt er ca. tre km fra parkeringsplassen til toppen.

Se mer på ut.no

Eggevola: Ta av Fv. 30 ca. 1,5 km sør for Tylldalen kirke, følg skilting til Røesgrenda/Aumdalen. Kjør gjennom grenda og ta til venstre og følg skilting til Aumdalen. Bomvei. Kjør opp Røesberget til skiltet Rivåsen står. Parkering på venstre side. Skiltet til toppen.2,6 km og 230 meter stigning.

Se kart på tynsetturlag.no

Nasjonalparker

Forollhogna Nasjonalpark: I Forollhogna Nasjonalpark kan du vandre i vakre fjell- og seterdaler. Nasjonalparken har Skandinavias mest produktive villreinstamme og en levende seterkultur med lokale mattradisjoner. Populære aktiviteter er plukking av sopp og bær, jakt, fiske og fjellturer.

Gå til Oppdag Forollhogna

Gå til Utforsk Forollhogna
Gå til turforslag for hele Norge

Gå til Turapper

 

 

Dovrefjell – Sunndalsfjella nasjonalpark: Gå til hjemmesiden for Dovrefjell - Sunndalsfjella nasjonalpark

Opplev det varierte og sagnomsuste fjellområdet – med spisse fjell og dype daler i vest og bølgende landskap i øst.

Pilgrimsleden

Gå til informasjon om Pilgrimsleden

Østerdalsleden går fra Trysil/Rena via Tynset til Trondheim. Om du går hele eller kun deler av turen vil du kunne oppleve urørt og vakker natur i et variert terreng. Overnatting langs leden får man svært rimelig, og noen steder helt gratis. Turen fra Tynset og inn mot Trondheim kvalifiserer til Olavsbrevet, som deles ut ved Nidaros pilegrimsgård. På veien opplever du vakre Forollhogna nasjonalpark, som viser Fjellregionens natur fra sin beste side.

For å lese mer om Østerdalsleden og se kart over området, finner du info på pilgrimsleden sin side. Gå til turforslag om Pilgrimsleden

Som Pilegrim er det tradisjon for å dokumentere vandringen med pilegrimspass. Denne tradisjonen kommer opprinnelig fra middelalderen. Passet dokumenterte at man var ekte pilegrim, og ble vist frem på nye steder. I Tynset kommune kan du få stempel på Tylldalen kirke og på Tynset kirke. Overnattingssteder kan også være behjelpelige med påtegninger i passet. Disse må du ha for å bevise at du har gått de siste 10 milene eller syklet de siste 20 milene inn til Trondheim, slik at du kan få Olavsbrevet. Gå til informasjon om Pilgrimspass og Olavsbrev.

Hvor kan man overnatte på leden i og rundt Tynset kommune? Fra sør til nord:

 • Hytte ved Skoråsetra, Midtskogen. Kontakt: 62486500.

 • Pilegrimslavvo ved Søndre Kvanntjønna, Tylldalen. Kontakt: 45004563. tobraby54@gmail.com

 • Småvangen skihytte, Tylldalen. Kontakt: 45004563. toraby54@gmail.com

 • Tynset Hotel, Tynset. Kontakt: 62480600. post@tynsethotel.no

 • Tynset Rom & Camping, Tynset. Kontakt: 62480311. post@tynsetcamping.no

 • Vingelsgaard Gjestgiveri, Vingelen. Kontakt: 62494820/93368262. gjest@vingelsgaard.no

 • Tollefsa Gjestegård, Vingelen. Kontakt: 62496200/91145958

 • Malmplassen Gjestegård, Tolga. Kontakt: 62496305. post@malmplassen.no

 • Spellmovollen, Os. Kontakt: 90936246/91884788.post@spellmovollen.no

 • Åpen bu ved Forrolsjøen, Midtre Gauldal. Kontakt: 99554891

 • Svarttjønnbua, Midtre Gauldal. Kontakt: 99554891

 • Stenfjellbua, Midtre Gauldal. Kontakt: 99554891

Om du vil vite mer om de enkelte stedene, bruk kontaktinformasjon eller klikk deg inn på stedene i kartet -  Gå til kart for Pilgrimsleden

bottom of page