Om Tynset

Vi ønsker å vise frem Tynset som en destinasjon og hva Tynset kan tilby, både for reisende og fastboende. I et dalføre forholdsvis langt nord, har vi en variert værsituasjon som gir oss kalde vintre og frodige sommere. Samt et godt samhold i en ellers liten by og kommune.

Tynset, med sine drøyt 5500 innbyggere, ligger i Innlandet fylke og fikk i 2020 bystatus. Likevel har kommunen en nokså spredt bebyggelse med flere tilhørende bygder i omegn. De gode naboene rundt, med Røros og Trøndelag i nord/nordvest, Folldal og Alvdal i vest og sørvest, Rendalen i sør og Tolga i øst – gjør at Tynset ofte er et naturlig knutepunkt for gjennomreisende.

Med sin strategiske plassering langs Rv3, og Rørosbanen, blir Tynset en naturlig gjennomfartsby. Dette har til gjengjeld styrket turismen i kommunen, og ved Savalen kan man derfor leve godt som turist over flere dager, både sommer som vinter.

Store fjellområder med varierende terreng og gode fiskemuligheter i Glomma, Orkla og Tysla, gjør det enkelt å tilby turister litt av alt.

På Tynset er jordbruket en viktig næringsvirksomhet, og de fleste er bosatt langs elva Glomma. Glomma gir nemlig godt jordsmonn for gårdene, men på grunn av plasseringen (snaut 500m.o.h) er jordbrukene konsentrert rundt grasdyrking til husdyr. Skogbruk er også en stor tilleggsnæring for innbyggerne i Tynset.

Vil du vite mer om Tynset kan du også lese mer på hjemmesiden til Tynset Kommune.